MyCSN GEOSmart Cities

MyCSN GEO klaar voor lancering

By 08/08/23 No Comments

Lokale besturen willen meer beslissingen over de leefomgeving kunnen ondersteunen met precieze informatie. Weten wat er speelt op dat vlak begint bij het correct vastleggen van die omgeving. U denkt daarbij aan landmeters, GIS-bestanden of aan opnames van wegenwerken? Wel, dan kun u binnenkort MyCSN toevoegen aan dat lijstje. We lanceren namelijk MyCSN GEO. Dat wordt een centrale plek voor alle geospatiale informatie waarmee u op termijn zelfs een digital twin van uw grondgebied krijgt.

De traditionele middelen voorbij

MyCSN gaat verder dan de traditionele landmeters, GIS-bestanden en meer. Vanaf nu bieden we een centrale plek waar alle geospatiale informatie een veilige, digitale opslagplaats krijgt, op een gestandaardiseerde manier. Ontdek MyCSN GEO, waar het openbaar domein van uw stad of gemeente zeer gedetailleerd zichtbaar is in een up-to-date digitale toepassing. Het beeldmateriaal wordt gecombineerd met andere beschikbare informatie om op termijn tot een echte digital twin van elke stad of gemeente te komen.

Dit alles ondersteunt niet alleen betere beslissingen over het openbaar domein en de leefomgeving, MyCSN GEO is een volgende stap naar nieuwe initiatieven in slimme steden en gemeenten die ook nieuwe vormen van samenwerking mogelijk kan maken.

De omgeving vastleggen

Alle Vlaamse besturen zijn zich er goed van bewust dat ze een geografisch informatiesysteem of GIS nodig hebben. Voor bijvoorbeeld het onderhoud van de wegen, het voorspellen van overstromingen, het opsporen van gevaarlijke punten; beleidsmakers hebben recente en kwalitatieve beelden nodig, in het beste geval gecombineerd met aanvullende informatie over gebruik, weersomstandigheden, enzovoort. Dat helpt om inzichten te vormen: waar eindigt het trottoir? Wordt het fietspad onderbroken op de rotonde of niet? Hoeveel meter is de witte lijn exact en hoe zit het met de soorten verharding in een straat?

Wanneer u al die gegevens over het openbaar domein verzamelt en samenvoegt voor heel de stad of gemeente, gaat het om een zeer grote hoeveelheid. Om die beelden en gegevens digitaal te verzamelen, interpreteren, combineren, uniform op te slaan, regelmatig te vernieuwen en te beheren, is een centraal systeem noodzakelijk. Kleinere steden en gemeenten stoten daarbij vaak op hetzelfde obstakel wanneer het over digitalisatie gaat: te weinig mensen en middelen.

MyCSN GEO combineert satellietbeelden en datalagen om u een totaalbeeld te geven over uw grondgebied.

Correlaties nodig

In MyCSN GEO zorgen we niet alleen voor een up-to-date beeldbank. Door andere gegevens te combineren met de beelden krijgen steden en gemeenten de inzichten om beslissingen beter te onderbouwen. Denk bijvoorbeeld aan cijfers over het aantal verkeersincidenten in een bepaalde wijk combineren met beelden van kruispunten en snelheidsdrempels. Of hoeveel invloed bomen hebben op de luchtkwaliteit.

MyCSN GEO combineert bestaande informatie met zeer recente en frequent vernieuwde luchtfoto’s, 3D-puntenwolken en 360°-beelden. De interpretatie van state-of-art beelden gebeurt automatisch en voegt bruikbare informatie toe. Op zulke modellen ziet u precies wat stoep is en waar het fietspad eindigt, waar bomen staan en hoe hoog de kruinen zijn. Met kunstmatige intelligentie (AI) leert de toepassing bovendien steeds beter de omgeving te herkennen in de afbeeldingen en inzichten te halen uit andere gegevensbronnen.

Dat zal uiteindelijk in een digital twin resulteren. Het wordt een simulatie van een straat, een wijk, een stad of een regio op basis van 3D-beelden en gevoed met informatie over zaken zoals luchtkwaliteit, realtime verkeersinformatie of geluidsoverlast. Op een digital twin kan men onmiddellijk simulaties maken over de impact van het beleid op de infrastructuur en de leefomgeving. Ook operationeel komt een digital twin goed van pas omdat die over zo goed als exacte informatie over alle infrastructuur in een stad of gemeente beschikt.

MyCSN GEO is dus een digitale infrastructuur waar up-to-date geospatiale gegevens samenkomen en steeds informatiever worden. Het is een combinatie van zeer recent beeldmateriaal met andere gegevens over infrastructuur en omgeving. Steden en gemeenten krijgen accurate en actuele informatie over hun openbaar domein.

Steden en gemeenten kunnen MyCSN GEO gebruiken voor GIS en allerlei andere applicaties. Denk aan toepassingen over mobiliteit, ecologie, verkeersveiligheid, privébouw, wegenonderhoud en meer. Hogescholen, ondernemingen, allerlei overheidsorganen, middenveldorganisaties en ook burgers kunnen op aanvraag de informatie raadplegen. De administratie kan sneller werken, gegevens efficiënter delen met elkaar of met burgers en een doelgerichter beleid voeren over beleidsdomeinen heen.

Wat zit in MyCSN GEO

MyCSN GEO toont de volledige omgeving in detail aan de hand van luchtfoto’s in hoge resolutie en 360°-straatbeelden die gemaakt worden vanaf een rijdend voertuig om de hele omgeving te fotograferen. U denkt hier niet onterecht aan Google Street View. Wat MyCSN echter doet, is dit soort beelden verzamelen in een hogere kwaliteit die geschikt is voor technische toepassingen, zoals voor wegenbouw. Bij de opnames van de 360°-straatbeelden meet een speciale laserstraal (LIDAR) ook elk vast punt in de omgeving. Dit levert in MyCSN GEO een zeer nauwkeurige 3D-puntenwolk op van alles wat in een stad of gemeente staat.

In MyCSN GEO combineren we beelden met gegevens die uit allerlei bronnen kan komen, denk bijvoorbeeld aan historische gegevens over neerslag, verkeer, evenementen, enzovoort. MyCSN beschikt reeds via het open dataplatform over enorm veel databronnen die bijdragen tot een scherp beeld van de stad of gemeente.

MyCSN GEO is klaar voor alle Vlaamse steden en gemeenten. Elk bestuur kan rekenen op up-to-date beelden, steeds rijker wordende data, minder werk en groei in efficiëntie.

Fusies

In Vlaanderen wordt fuseren aangemoedigd. Kleinere gemeenten verenigen zich op verschillende manieren. Samen hebben ze een groter draagvlak voor modernisering of andere initiatieven want ze delen kennis, middelen en mensen. Dit wil MyCSN ook doortrekken naar een regionaal databeleid. MyCSN GEO zal fusies vergemakkelijken. Steden en gemeenten kunnen zonder zelf te investeren in infrastructuur en specialisten kunnen gebruik maken van dezelfde beelden, kaarten, gegevens. Als twee gemeenten vervolgens samenwerken of effectief fuseren, spreken ze meteen dezelfde taal over hun geospatiale gegevens. Dit geldt trouwens voor alle applicaties die MyCSN aanbiedt.

De rol van MyCSN

MyCSN bouwde een open dataplatform voor steden en gemeenten als basis van hun smart city-toepassingen. Het open dataplatform is een centrale en sterk beveiligde locatie in de cloud. Op die digitale infrastructuur komen gegevens uit verschillende bronnen samen, draaien toepassingen voor smart city-initiatieven en kunnen steden en gemeenten onderling of met andere partijen op een gecontroleerde manier gegevens uitwisselen. Alle gegevens op het MyCSN open dataplatform zijn aangepast aan bestaande standaarden, wat ze multi-inzetbaar maakt en ervoor zorgt dat toekomstplannen altijd mogelijk zijn.

Werken op basis van gestandaardiseerde informatie maakt het eenvoudiger om over gemeentegrenzen heen samen te werken, ideeën en analyses te delen, toepassingen uit te wisselen, overkoepelend te beheren of samen aan te besteden.

MyCSN GEO is gebaseerd op de technologie van MyCSN. Het is een uitbreiding op het bestaande dataplatform. Het doel is dat alle steden en gemeenten kunnen meegenieten en efficiënter te werk gaan dankzij MyCSN GEO.

MyCSN GEO verschilt van bestaande geografische informatiesystemen (GIS) omdat het gegevens uit verschillende soorten bronnen combineert en tegelijk de lokale besturen ontzorgt. Deelnemende steden en gemeenten moeten voor MyCSN GEO niet zelf aan de slag met gegevens verzamelen, interpreteren, standaardiseren, combineren, onderhouden en updaten.

MyCSN GEO wordt de meest actuele, geospatiale 3D-beeldbank van Vlaanderen. Ze zal voldoen aan het VLOCA-referentiekader, de Vlaamse GRB-standaard, de Europese OSLO-bepalingen en het Vlaamse Standaardbestek 250 voor wegenbouw. De deelnemende besturen zullen eigenaar zijn van alle beelden, die bewaard worden op een infrastructuur die voldoet aan de wetgeving terzake.

MyCSN wil klaarstaan voor een volgende stap in de Vlaamse smart city-projecten. Investeringen en kennis delen, ligt namelijk aan de basis van een slimme regio. Elke stad of gemeente in Vlaanderen kan deelnemen zonder eigen infrastructuur, professionals of kennis en kan meteen van start gaan dankzij de ervaring van MyCSN, bestaande databronnen en toepassingen. Verbondenheid zorgt voor een groter draagvlak en meer vernieuwing. MyCSN GEO moet de favoriet worden van alle openbare besturen, onderzoekscentra, privéondernemingen en vele anderen.

Regelmatig laat MyCSN nieuwe puntenwolken vliegen en rijden.

MyCSN GEO, concrete toepassing

Bomen, waardevol patrimonium

U zal een belangrijk onderdeel van uw patrimonium in detail leren kennen, beter beheren en kunnen onderhouden. MyCSN GEO kan namelijk de status en de metrische waarde van elke boom in uw stad of gemeente exact bepalen.

Op basis van geautomatiseerde verwerking van luchtfoto’s, gedetailleerde 360°-straatbeelden en een 3D-puntenwolk (LIDAR) krijgt elke boom een exacte digitale afbeelding, met onder meer stampositie, wortelprojectie, kroonprojectie en kroonvolume. Zo weet u waar ze staan, de afstand tot de rijbaan, het trottoir, het fietspad en eventuele belijning. Ook de kruin komt precies in beeld. Hoe dicht komen de takken tot bij de gevel van gebouwen, hoe hoog komt de kruin, wat is de huidige doorrijhoogte?

Bomen zijn een waardevol onderdeel van onze leefomgeving. Ze zuiveren de lucht, bufferen regenwater en hun schaduw biedt verkoeling in de zomer. De mate waarin een boom deze eigenschappen vertoont, hangt af van de grootte, de ouderdom en hoe gezond de boom is. Op basis van die gegevens kunnen we in MyCSN GEO een reeks waarden toekennen aan elke boom. Zo kennen we de impact van de boom op luchtvervuiling, het potentieel om water op te nemen, de CO2-captatie, het verkoelende effect van de kruin.

Van soort en stampositie tot kroonprojectie en -volume, via MyCSN GEO krijgt u een overzicht van uw groene patrimonium.

Onderhoud en beheer

Dit vereenvoudigt het beheer van bomen op het openbaar domein. Wanneer er gesnoeid wordt en hoeveel ander onderhoud nodig is, kan preciezer gebeuren en kosten besparen. Momenteel worden vrij veel onderhoudsplannen gemaakt of onderhoudscontracten afgesloten op basis van gegevens die onvoldoende correct zijn. MyCSN zorgt ervoor dat elke stad of gemeente een exacte inventaris van z’n bomen heeft. Na verloop van tijd zal men die ook kunnen gebruiken om evoluties te bekijken. Dat zorgt ervoor dat er controle op correct uitgevoerd onderhoud kan gebeuren. Nu gebeurt dat eerder sporadisch omdat het een tijdrovende en weinig rendabele klus betreft.

Besparingen zijn niet alleen mogelijk bij de planning van de groendienst maar ook bij het voorkomen van schade. Die schade kan ontstaan wanneer de doorrijhoogte niet aangepast is aan hoge voertuigen of bij wegenwerken, wanneer men bijvoorbeeld onvoldoende rekening houdt met het onzichtbare deel van de boom.

Ook als er schade zou ontstaan, kan de schadevergoeding veel sneller vastgelegd worden. Het is niet meer noodzakelijk om ter plaatse te gaan, elke boom staat in de digitale inventaris. De waarde ervan is gekend en gebruikt de gekende Uniforme Methode voor Waardebepaling van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG).

Het duurt wel 30 jaar vooraleer een boom voldoende CO2 kan opnemen, wat oudere bomen waardevol maakt. In MyCSN GEO zullen de groendienst en het gemeentebestuur kunnen zien over welke bomen het gaat, in welke toestand ze zijn en waar ze staan.

Burgerparticipatie

Ondanks de positieve effecten die bomen op hun leefomgeving uitoefenen, staan gemeenten vaak voor discussies met de burger. Inwoners kijken op tegen bladeren opharken in de herfst of vrezen dat de wortels hun trottoir of funderingen zullen beschadigen op termijn. Bomen die omvallen door ziekte of stormschade komen ook elk jaar in het nieuws.

Op MyCSN GEO kan het gemeentebestuur simuleren hoe een nieuwe boom de omgeving zal beïnvloeden doorheen de seizoenen en z’n levensfases. Men kan met die kennis naar de betrokken inwoners gaan en erover praten. Zo krijgen inwoners inspraak in wat er gebeurt in hun buurt en worden ze mogelijk gerustgesteld.

Economisch voordeel

Hoe waardevol is een boom precies? Ook dit nemen we op in MyCSN GEO. De waarde van een boom wordt niet alleen bepaald door de positieve effecten op de omgeving. Het is ook een vaste waarde die we kunnen uitdrukken in de CO2-balans van de boom. Daarbij krijgt elke boom een nummer als referentie, de kroonoppervlakte geeft inzicht in hoeveel zuurstof de boom produceert, er staat bij hoeveel CO2 hij opneemt en hoeveel grondwater de wortels opnemen. Al deze gegevens komen samen tot een CO2-balans waar een waarde aan verbonden kan worden.

De opleiding Groenmanagement van de Hogeschool PXL is betrokken bij dit project. Hun expertise en ervaring met softwaremodellen rond CO2-captatie, waterretentie en fijnstofcaptatie van bomen (iTree) en ervaringen vanuit gelijkaardige projecten biedt een meerwaarde binnen dit project. Hogeschool PXL heeft met verschillende gemeenten al samenwerkingsovereenkomsten voor kwalitatieve veldvalidatie en gegevensverzameling.

MyCSN GEO, concrete toepassing

Wegenwerken beter plannen en budgetteren

Het onderhoud van wegen en aanverwante infrastructuur is in bijna alle Vlaamse steden en gemeenten de grootste post op het budget. Elke optimalisatie op het plannen van onderhoud en vernieuwing, heeft een direct zichtbare impact op de financiële middelen.

Optimaliseren, is precies wat MyCSN GEO Wegindeling belooft. Dankzij de intelligente verwerking van het Grootschalige Referentiebestand (GRB, ook Basiskaart Vlaanderen genaamd), eigen 360°-straatbeelden, luchtfoto’s en 3D-gegevens verkrijgt u een bijzonder gedetailleerd zicht op de omgeving en de infrastructuur. De beelden zijn scherp en bieden een technisch bruikbaar zicht op elk aspect van de bestrating, belijning, functie, enzovoort.

We brengen het openbaar domein niet alleen in kaart, we vullen het ook automatisch aan met specifieke informatie over de infrastructuur. Wat is trottoir en hoeveel vierkante meter trottoir ligt er in deze straat? Waar wordt het fietspad onderbroken? Waar loopt de belijning? Welke types beplantingsvakken zijn er in en rond de weg? Hoe groot is de rotonde precies? Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) voegen we steeds nieuwe informatie toe aan de beheerdomeinen. Zo kunnen lokale overheden meer inzetten op planning en beheer en minder op het louter bijhouden en bijwerken van informatie. Op een vlakkenkaart bekijk je snel of het gaat om verharde wegen, onverharde wegen, het wegtype en een indeling volgens functie en ondergrond. Het GRB is de basis. De gegevens ervan worden verder aangevuld en opgedeeld in beheervlakken met gegevens over de functie (berm, rijbaan, oprit, plein, enzovoort) en de ondergrond.

Dit beeldmateriaal combineren we met historische en realtime informatie over het verkeer om niet alleen de toestand maar ook het reële gebruik van de weginfrastructuur te tonen.

Berekening bestekken

MyCSN GEO Wegindeling versnelt en verbetert de berekeningen die nodig zijn bij de aanmaak van bestekken voor onderhoud en vernieuwing. Met een paar klikken kent u de precieze breedte, oppervlakte en de materiaalsoorten. U moet niemand ter plaatse sturen om op te meten, noch hoeft u te werken op basis van schattingen. De informatie die u doorgeeft aan aannemers en andere leveranciers, zal vaak voor een lagere prijs zorgen omdat de oppervlakteberekeningen correct zijn. Bovendien vermijdt u discussies achteraf over materiaalverbruik en worden meerkosten echt wel de uitzondering.

Met beter zicht op de staat van het wegdek optimaliseert u het onderhoud ervan. Dat spaart later grotere renovatiekosten uit.

Onderhoud plannen

Het is voordeliger om de bovenste laag van uw verharde wegen regelmatig te onderhouden. Anders moet u op termijn dieper vernieuwen en dat weegt financieel zwaar. Dankzij de informatie uit MyCSN GEO kan u slijtage en schade opvolgen. Daarmee maakt u een onderhoudsplanning die het best past bij het type weg, de intensiteit van het gebruik en de ligging ervan. Niet elke weg hoeft met dezelfde frequentie een nieuwe laag te krijgen en zo bespaart u middelen.

De gegevens uit MyCSN GEO kan u meteen opnemen in uw planningsoftware. Zo kan u een meerjarenplanning en -budgettering voor het onderhoud opmaken op basis van beeldmateriaal dat tot op twee centimeter nauwkeurig is. We durven beloven dat u niet alleen tijd zal besparen en op het juiste moment zal onderhouden, maar ook voordeliger zal kunnen inkopen omdat overschattingen tot het verleden behoren.

Herinrichtingen

Door de combinatie van verschillende soorten beelden en gegevens maken we correlaties in MyCSN GEO. Denk bijvoorbeeld aan een gevaarlijk kruispunt met regelmatige ongevallen waar u meet met camera’s. Wanneer u gaat nadenken over hoe u dit probleem kan oplossen, kan u MyCSN GEO raadplegen en de correlatie beoordelen tussen de opbouw van het kruispunt en waar de ongevallen plaatsvinden. Ook na de installatie van een veiligheidsoplossing heeft u informatie om na te gaan of er minder risico op ongelukken is. Je kan dit bovendien simuleren dankzij de MyCSN GEO digital twin die beschikbaar zal zijn.

Bitnami