MyCSN cloudSmart Cities

De Slimme Kaart

By 29/03/23 No Comments

Op zoek naar een vrije parkeerplaats? Waar staat de dichtstbijzijnde glascontainer? Is mijn bus op tijd en is er nog plaats? Hoe druk is het nu bij het containerpark?

Deze vragen en nog veel meer beantwoordt De Slimme Kaart.

Aan de slag met De Slimme Kaart

Steden en gemeenten kunnen vanaf nu aan de slag met De Slimme Kaart in Onze Stad App of door middel van Digital Signage. In Onze Stad App (OSA) vinden de inwoners al allerlei informatie over hun stad of gemeente, nemen ze contact op met gemeentediensten, raadplegen ze de afvalkalender of zoeken ze lokale activiteiten op en meer.

Nu komt daar een interactieve kaart met realtime, lokale informatie bij. De Slimme Kaart staat vol nuttige info voor de inwoners. Bijvoorbeeld, een overzicht op de verkeersdrukte in de regio, de wachtrij aan het lokale recyclagepark, hoeveel parkeerplek er is op je bestemming. Onze Stad App en de Slimme Kaart zijn beschikbaar voor alle steden en gemeenten via Smartville of via s-Lim.

De Slimme Kaart draait op het MyCSN open dataplatform en maakt er deel uit van het grote, verbonden geheel van smart city-toepassingen. Wat precies op de kaart komt, kan elke stad of gemeente zelf kiezen uit de beschikbare datasets op het MyCSN open dataplatform.

Doelen

Steden en gemeenten beschikken over veel data. Die informatie inzichtelijk, behapbaar en begrijpelijk maken, helpt u om uw beleidsdoelen te behalen. De Slimme Kaart is een gebruiksvriendelijke toepassing die u ondersteunt bij een betere dienstverlening, om gedragswijzigingen te bevorderen. Ze is inzetbaar over bestuurlijke grenzen heen.

Het gemeentebestuur heeft zelf in de hand wat er op de kaart verschijnt. De inwoners openen de kaart in Onze Stad App op hun smartphone. Men kan er ook voor kiezen om de informatie van De Slimme Kaart op digitale borden in de publieke ruimte van de stad of gemeente te tonen, via zogenaamde Digital Signage.

Door burgers te betrekken en te informeren, ondersteunt het bestuur beleidsdoelen zoals bijvoorbeeld sluikstorten voorkomen, parkeerbeleid versterken en overlast voorkomen tijdens lokale evenementen.

Een app voor de burger

De Slimme Kaart is een GIS-applicatie voor de burger, of een geografisch informatiesysteem. Dat systeem bevat alle beelden voor De Slimme Kaart die beter leesbaar wil zijn dan Google Maps en regionale informatie heel gebruiksvriendelijk aanbiedt. Op de kaart staan momenteel de drie rubrieken Mobiliteit, Milieu en Veiligheid en welzijn. In de toekomst kunnen hier rubrieken bijkomen. Door in- en uit te zoomen, krijg je meer informatie over je directe omgeving.

“Is het druk bij het containerpark? Kan ik parkeren in het centrum? Haal ik de bus nog?” Dat zijn vragen die je in het dagelijks leven tegenkomt. Dankzij lokale gegevens krijgen de inwoners hier meteen antwoorden op.

De Slimme Kaart wil op een intelligente manier data naar geografische informatie vertalen en zo weergeven op een handige kaart. Een kaart die gebaseerd is op lokale gegevens biedt een veel preciezer geheel voor de inwoners. Ze kunnen praktisch aan de slag met zaken die bijvoorbeeld Google Maps niet meteen kan geven.

Onze Stad App

Onze Stad App is een mobiele applicatie waarmee inwoners op hun smartphone toegang hebben tot allerlei informatie over hun stad of gemeente. Het bestuur geeft aan de app een eigen naam en past ze volledig aan naar de eigen citymarketing met kleuren en vormgeving. Ze beslissen ook zelf over de informatie die erin te vinden is.

De inwoners van de gemeente hebben meestal geen behoefte aan historische overzichten en grafieken die interessant zijn voor het bestuur. In Onze Stad App zien ze dus niet de dashboards die de besturen gebruiken om hun beleid te monitoren en bijsturen, maar wel de kant die hen dagelijks interesseert: wat speelt er zich nu af? Is het druk op de baan? Wat kan ik doen vandaag?

Hier ziet u een voorbeeld van het startscherm dat de gebruikers zien in Onze Stad App van Dilsen-Stokkem.

De Slimme Kaart is dus een uitstekende aanvulling voor het dagelijkse leven van de gebruikers. Hieronder meer info over informatiecategorieën die nu beschikbaar zijn.

Mobiliteit

Navigeren

Op De Slimme Kaart duidt de gebruiker aan welke informatie hij of zij wil zien. De eerste categorie is Mobiliteit. Je vindt er alle informatie binnen één app om vlot van a naar b te geraken.

Plan je vertrek met De Slimme Kaart: is er parkeerplek op straat, wat is de bezettingsgraad van parkings, waar kan je je fiets neerzetten en hoe druk is de weg ernaartoe? Dit lees je allemaal af op de kaart. Heb je je parkeerplek in het centrum gevonden? Dan krijg je met één klik de snelste route er naartoe.
Je kan ook het deelvervoer in de regio bekijken. Op De Slimme Kaart zie je waar Cambio’s en andere deelauto’s, deelfietsen of in de toekomst zelfs deelsteps staan. Ook hier navigeer je er naartoe met de snelste route.

Zie in een oogwenk de verschillende parkeerplaatsen en de beschikbaarheid, en navigeer er naar met een druk op de knop.

Openbaar vervoer

Alle bushaltes van de regio staan op De Slimme Kaart. Tik op de halte waar je wil opstappen en je ziet realtime doorkomsten van alle bussen. Je weet meteen ook hoe druk het is op de bus. Dat is een unieke functie voor navigatie-apps.

Twijfel je welke bus je moet nemen of waar je moet afstappen? Je kan de volledige route van de bus raadplegen door erop te tikken. Elke halte die de bus passeert, kan je op zijn beurt ook controleren op overstapmogelijkheden en doorkomsten. Zo plan je eenvoudig je route. Met één klik naar de website van De Lijn kan je meteen tickets kopen.

Bushaltes en routes zie je rechtstreeks op De Slimme Kaart.

Milieu

Onder de categorie Milieu kan de gebruiker informatie vinden over glasbakken, textielcontainers, recyclageparken en luchtkwaliteit. Op de kaart vind je de locatie en kan je met één klik ernaar navigeren.

Sluikstorten afraden

In de toekomst zullen de glasbakken en textielcontainers bovendien geconnecteerd worden met sensoren zodat je in realtime kan zien hoe vol ze zijn. Dit helpt tegen sluikstorten. Veel mensen weten niet dat glas neerzetten naast de container ook sluikstorten is. Wanneer buurtbewoners weten wanneer en waar ze hun glas kunnen wegbrengen, kan je die overlast vermijden.

In een oogopslag zie je alle recyclageparken of containers. Vervolgens navigeer je er eenvoudig naar toe.

Recyclageparken

Is het tijd om naar het recyclagepark te gaan? Open De Slimme Kaart en zoek je de dichtstbijzijnde locatie. Een groen bolletje geeft aan of het op dat moment geopend is, maar met één tik op het icoon kan je alle openingsuren en sluitingsdagen zien.

Recyclageparken kunnen er bovendien voor kiezen om ook live videobeelden te streamen naar de app. Zo kunnen mensen zien of het lang aanschuiven is en hun vertrektijd hierop baseren.

Luchtkwaliteit

De gemeente kan ervoor kiezen om de luchtkwaliteit op de kaart weer te geven. De meetpunten staan aangeduid op de kaart en je kan erop tikken voor meer detail. Welke stoffen in de lucht hangen en hoe sterk de eventuele vervuilingsgraad is, je kan het allemaal aflezen dankzij een overzichtelijke kleurcode.

Livestreams van de recyclageparken tonen de drukte aan de ingang. Deel ook luchtkwaliteitmetingen zodat uw burgers geïnformeerd de baan op kunnen.

Welzijn en veiligheid

In de rubriek Welzijn en veiligheid is zichtbaar waar AED-toestellen hangen (dat zijn automatische externe defibrillators). Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om weer te geven waar camera’s hangen. Dat kan verschillende redenen hebben. Als ontmoediging van overlast, bijvoorbeeld, maar ook om realtime beelden te laten zien aan mensen die een uitstapje naar het centrum plannen. Zo kunnen ze zien of een evenement nog bezig is, of hoe druk het in de winkelstraat is.

Toon de plekken met AED-toestellen op een kaart wanneer snel handelen nodig is.

MyCSN

De Slimme Kaart en Onze Stad App (OSA) zijn toekomstgericht omdat alle gegevens draaien op het MyCSN open dataplatform. Dat biedt veel mogelijkheden voor uitbreiding. Het platform dient als de gegevensbron voor de toepassingen op de kaart. Die bron blijft groeien door de extra applicaties die mee op het platform draaien. De gegevens die hieruit binnenkomen, kunnen we veilig uitwisselen en combineren. De inzichten die hieruit ontstaan, worden in overzichtelijke visualisaties gegoten, waar de inwoners via de OSA en De Slimme Kaart rechtstreeks van genieten.

De gegevens op het MyCSN platform voldoen aan het VLOCA-referentiekader en de Europese OSLO-bepalingen. Standaardisering bevordert kennisdeling, samenwerking en duurzame opbouw van een toekomstgericht databeleid.

De Slimme Kaart in een notendop.
Meer weten over deze toepassing? Download dan nu de productfiche.

Bitnami