MyCSNMyCSN cloudSmart Cities

Data ondersteunt uw beleid via het Smart City Dashboard

By 03/05/23 No Comments

Energieverbruik opvolgen, de parkeerbezetting in kaart brengen of hotspots van sluikstorten aanduiden; als stad of gemeente bezit u in vele gevallen die informatie wel. Alleen is het soms lastig om die te visualiseren en inzichtelijk te maken. Het kant-en-klare Smart City Dashboard biedt een oplossing.

Data-gedreven beleid

Beslissingen neemt u liever niet op basis van buikgevoel alleen. Wilt u een nieuw mobiliteitsplan invoeren of gerichte acties uitvoeren tegen zwerfvuil, dan wilt u dit ook kunnen ondersteunen met feitenmateriaal. Gelukkig heeft u als bestuur heel wat data voor een objectieve kijk kunnen zorgen. U genereert die misschien zelf wel via smart city-initiatieven of krijgt ze van partners. Alleen zit informatie vaak verborgen in databases en kan u er weinig inzichten uithalen. Een effectief beleid start dus met het inzichtelijk maken van de data. Daar kan het Smart City Dashboard u bij helpen.

Uw gegevens, onze visualisaties

U hebt de data. MyCSN heeft de kennis om deze te ontsluiten, visualiseren en inzichtelijk te maken. Het enige wat u moet doen, is de gegevens connecteren met ons dataplatform. Dat gaat gemakkelijk dankzij het standaard gegevensmodel dat we gebruiken. Ook als uw software niet met dit gegevensmodel zou werken, zorgen we via gegevensconversie dat uw informatie op ons platform terecht kan. Eens we de data verzameld hebben, gaan we aan de slag om die voor u te analyseren, te correleren met elkaar en vervolgens ook visualisaties te maken. Het eindresultaat is een overzichtelijk online dashboard waarmee u uw beleid verder kan ondersteunen.

Eenvoudig te integreren

Welke software u ook gebruikt, de data ervan kan sowieso binnengetrokken worden in het platform van MyCSN. Om het echter eenvoudiger te maken, voorzien we standaard al enkele integraties. Dit zijn steeds tools die in veel besturen gebruikt worden.

Toegang steeds in eigen handen

Om te zorgen dat uw data steeds veilig wordt opgeslagen, voldoet ons platform niet alleen aan de hoogste eisen qua beveiliging. We maken ook gebruik van de beschikbare bouwstenen van Digitaal Vlaanderen om de toegang tot het dashboard te controleren. Denk daarbij aan login-methodes zoals itsme en de elektronische identiteitskaart.

Open data en benchmarking

Naast uw gegevens hebben nog heel wat andere databronnen een thuis op ons platform. Daarmee kunnen we uw Smart City Dashboard extra kracht geven. Zo kunnen we informatie over bijvoorbeeld De Lijn of Cambio meenemen in uw mobiliteitsdashboard. Of we brengen het energieverbruik beter in kaart door te connecteren met Fluvius.

Het blijft bovendien niet bij informatie van dit soort externe bedrijven. Dankzij geaggregeerde en geanonimiseerde data van uw collega-besturen, maken we het ook mogelijk om uzelf te benchmarken ten opzichte van andere steden en gemeenten. Doet u het op vlak van sluikstorten beter dan de besturen in uw buurt? Op dit soort vragen vindt u eenvoudig een antwoord om uw beleid verder vorm te geven.

Het Smart City Dashboard in actie om sluikstorten te bestrijden.

Een voorbeeld van dashboard rond sluikstorten dat is inbegrepen in het Smart City Dashboard

De verschillende dashboards

Het Smart City Dashboard is een verzameling van beleidsondersteunende, interactieve en visuele rapporten geclusterd rond bepaalde thema’s. Momenteel zijn er standaard vier dashboards beschikbaar, waar we regelmatig extra’s aan toevoegen. Wij blijven ook nieuwe standaard dashboards toevoegen en maken dashboards op maar van uw bestuur.

Parkeren

In dit dashboard verzamelen we alle informatie die nuttig kan zijn voor uw parkeerbeleid. U ziet bijvoorbeeld de bezettingsgraad in real-time en door de tijd heen. De inzichten uit dit rapport kan u gebruiken om de rotatie in uw stad aan te pakken of probleemzones te identificeren. U kan de visualisaties ook ontsluiten naar bijvoorbeeld Onze Stad App of digitale schermen om de burger te informeren over parkeerbeschikbaarheid.

Mobiliteit

Waar stropt het verkeer op in uw stad of gemeente en op welke tijdstippen? Dit soort vragen beantwoordt u met het mobiliteitsdashboard. Connecteer met bijvoorbeeld De Lijn en u voegt er meteen ook informatie over openbaar vervoer aan toe. U heeft nu alles in handen om gericht de doorstroom of gevaarlijke kruispunten op uw grondgebied aan te pakken.

Energie

Om de overstap naar hernieuwbare energie te maken en het bijhorende beleid vorm te geven, is het belangrijk om zowel productie als gebruik in kaart te brengen. Dat is exact waar het energie-dashboard u bij kan helpen. Merkt u dat er op piekmomenten te weinig groene stroom is, kan u beslissen om nieuwe installaties te faciliteren met subsidies of andere projecten. Uiteraard kan u ook het bredere energiebeleid – en niet alleen het groene – hiermee aanpakken.

Sluikstorten

Zwerfvuil is voor heel wat besturen de doorn in het oog. Meestal zijn eigen acties te beperkt omwille van een gebrek aan informatie tot het aanpakken van meldingen. Met het sluikstortdashboard kan u sneller te werk gaan. U ziet bijvoorbeeld meteen de hotspots en kan handhavingsmaatregelen opzetten met extra patrouilles of camera’s op die plekken.

Snel aan de slag met het Smart City Dashboard

De verschillende rapporten in ons Smart City Dashboard verschaffen besturen broodnodige informatie om hun beleid vorm te geven. Wilt u er snel mee van start, dan hebben we goed nieuws. Dankzij het raamcontract met Smartville kan u zonder aanbesteding deze oplossing in huis halen. Limburgse gemeenten en steden kunnen hiervoor ook terecht bij s-Lim.

Bitnami