Smart Cities

Opgeruimd staat netjes: sluikstorten gerichter aanpakken met data

By 04/04/23 No Comments

We voeren dagelijks de strijd tegen sluikstorten. Het zorgt voor maatschappelijke overlast en hoge opruimkosten – men schat dat het de provincie Limburg alleen al jaarlijks zo’n acht miljoen euro kost. De problematiek blijft echter moeilijk aan te pakken door een gebrek aan overkoepelend inzicht. Daarom heeft s-Lim in samenwerking met Limburg.net en MyCSN een overzichtelijk en eenvoudig te integreren dashboard opgezet om het beleid rond sluikstorten te ondersteunen en versterken. U kan er onder meer hotspots in kaart brengen, trends en historiek in opvolgen, benchmarken met andere lokale besturen en meer.

Individuele, losse acties

De meeste lokale administraties hebben al een werkwijze om individuele meldingen van sluikstorten aan te pakken. Daarbij maken burgers of de eigen diensten melding van een stortplaats. Die wordt geregistreerd en vervolgens plant men het opruimen in. Eens het afval is weggebracht, is het alsof de stortplaats nooit bestond. Vaak verdwijnt die informatie naar een ver hoekje van de backoffice van elke stad of gemeente. Waardevolle data die het beleid kan ondersteunen en helpen vormgeven, ligt stof te vergaren, concludeerden s-Lim en Limburg.net.

Een antwoord op sluikstort-uitdagingen

Omdat men het aanpakken van een stortplek nog te veel ziet als een eenmalige actie, kunnen besturen sommige prangende vragen moeilijk beantwoorden. Hoe groot is het probleem op mijn grondgebied? Waar zijn de hotspots en om welke soorten afval gaat het vooral? Nog te weinig besturen zijn in staat om hier een antwoord op te geven door een gebrek aan overzicht. Nochtans zit de informatie hiervoor verpakt in elke opruimactie. Met het dashboard voor sluikstorten willen s-Lim en Limburg.net deze gegevens ontsluiten, met elkaar verbinden en inzichtelijk maken. Zo kunnen besturen de problematiek op hun grondgebied aanpakken met een meer data-gedreven beleid.

“Met het Sluikstortdashboard willen we lokale besturen meer inzicht geven over deze problematiek op hun grondgebied. Zo kunnen ze een beter beleid voeren en dat ook aftoetsen met collega-besturen.”

Luc Van Maldeghem, algemeen directeur bij MyCSN

Van a tot z

U kan heel snel met het dashboard aan de slag. Het integreert namelijk met de meest gangbare meldsystemen, zoals SmartLoket van Green Valley Belgium en TOPdesk. Samen bieden we u een tool waarmee u een sluikstortmelding van a tot z kan opvolgen. Externe en interne meldingen komen in uw systemen binnen, u stuurt ze door naar de tool waarin u deze behandelt en vervolgens zorgt onze toepassing ervoor dat die informatie wordt verzameld in de datahub, gehost op het open data-platform van MyCSN. Vervolgens zorgen we voor analyses en presenteren we de inzichten in een overzichtelijk dashboard. Wilt u nog een stap verder? Dan hebben we ook de tools in handen om u te helpen bij preventie en handhaving zoals gelinkte digital signage, de Slimme Kaart of camerabewaking.

Het MyCSN-dataplatform

Het open dataplatform van MyCSN is het brein van het Sluikstortdashboard. Alle gegevens die u nodig heeft in het dashboard – van melding tot verwerking – komt op MyCSN toe. Standaard zijn er connecties met SmartLoket en met TOPdesk. De openheid van het platform zorgt dat ook andere tools eenvoudig integreren.

Gegevensvisualisatie

Om de gegevens te visualiseren, maken we ze anoniem en zorgen we ervoor dat ze gestructureerd worden volgens een standaard datamodel. Verschillende tools bij steden en gemeenten gebruiken dit standaardmodel, wat ervoor zorgt dat alles mooi met elkaar kan praten. Zo is het ook mogelijk om vergelijkingen te maken met andere lokale besturen. De presentatie van de data gebeurt in overzichtelijke visualisaties via Microsoft Power BI.

Onderneem gericht actie

De analyses en grafieken in het Sluikstortdashboard laten u toe om informatie rond sluikstorten te visualiseren. U ontdekt in een handomdraai op welke plaatsen vaak wordt gestort, welke soort afval er meeste gedumpt wordt, of zelfs hoe lang het uw diensten kost om een melding af te handelen. Met deze informatie neemt u gericht en vooral preventief actie. Op vaak voorkomende stortplekken kan u camera’s plaatsen of extra patrouilles laten passeren. U weet ook duidelijker of er aan uw interne efficiëntie moet gesleuteld worden. Zo lost u alvast een deel van sluikstort-uitdagingen op nog voor ze ontstaan.

Meten is weten

Een ander voordeel van de gevisualiseerde analyses, is dat u trends binnen uw grondgebied kan opvolgen. Zet u handhavingsmaatregelen in, maar ziet u het aantal meldingen voor bepaalde hotspots niet dalen? Dan kan u bijsturen en een andere aanpak proberen. U kan dus de impact van elke actie nauwgezet opvolgen en zo maximaliseren. Bovendien kan u dankzij geanonimiseerde en gedeelde data uw eigen beleid benchmarken met dat van de regio rondom uw locatie. Ook die informatie kan u helpen om een meer effectief en data-gedreven beleid op te zetten. Zo komt u weer een stapje bij een propere en aangename stad of gemeente.

Klaar voor de grote kuis

Dankzij overzichtelijke visualisaties, geanonimiseerde open data en eenvoudige integratie is het Sluikstortdashboard de tool die u grip geeft op deze vervelende problematiek. Gemeenten en steden binnen Limburg kunnen bij s-Lim terecht, alle andere besturen kunnen met het dashboard aan de slag via Smartville. U blijft werken en afval opruimen zoals u gewoon bent. Het dashboard zorgt dat elke actie meer impact heeft en een basis vormt voor data-gedreven beleidsvoering.

Burgerbetrokkenheid dankzij SmartLoket

Vele handen maken licht werk. Alleen vertrouwen op de sluikstortmeldingen van uw groendienst of andere diensten is bijna onbegonnen werk. U geeft burgers best de mogelijkheid om dit ook te doen. Zij worden maar al te graag betrokken. Burgers en lokale besturen hebben graag dat het overal proper is.

Eenvoudig sluikstorten melden en verwerken

Meldingen eenvoudig verwerken voor zowel uzelf als voor de burger, kan via SmartLoket van Green Valley Belgium. Via het online portaal maken inwoners melding van sluikstorten – ook andere zaken kunnen trouwens via deze tool aangegeven worden, denk aan graffiti of gaten in de wegen. Vervolgens rolt de informatie uw bestuur binnen en maakt u werkopdrachten aan of zet de nodige processen in gang.

Multichannel

SmartLoket en de module Meldingen beperken zich trouwens niet tot een online portaal. Er zijn meerdere kanalen beschikbaar. Zo kan u deze integreren in Onze Stad App om het gebruik onderweg te vereenvoudigen. Ook werken met sociale media zoals Facebook behoort tot de mogelijkheden. Posts over bijvoorbeeld sluikstorten op uw Facebook-pagina kan u op SmartLoket registreren.

Van melding naar dashboard en terug

Data uit SmartLoket kunnen standaard in het Sluikstortdashboard getoond worden dankzij de integratie van de tool met MyCSN. Meldingen rond deze problematiek worden anoniem doorgesluisd naar het MyCSN-dataplatform waarna het samen met beschikbare open data wordt weergeven. SmartLoket laat bovendien toe om over meldingen verder te communiceren naar de burger. De app is heel erg gericht op communicatie met de burger, zodat die ook feedback ontvangt over z’n meldingen.

Lees meer over Green Valley en SmartLoket

Pak meldingen aan met TOPdesk

Wanneer u een melding over sluikstorten ontvangt, wil u de nodige processen in gang steken om die aan te pakken. Wie dat op een transparante en gestructureerde manier wil doen, kan dat via TOPdesk. Via de tool kunnen burgers niet alleen overlast zoals zwerfvuil melden, u kan er ook de eigen processen en taakverdeling aan koppelen. Typisch gebruiken lokale besturen TOPdesk ook om meldingen over de publieke ruimte beheren, zoals over wegen, groen en allerlei infrastructuur.

Centrale verwerking

Dankzij TOPdesk krijgt u een centrale plek voor alle taken binnen uw teams. Dat maakt het eenvoudig voor de burger: ze komen meteen op de juiste plaats terecht met hun vragen. Het zorgt ook dat de interne samenwerking helemaal snor zit. Het is duidelijk wie welke taken moet aanpakken en het giet uw processen in duidelijke stappen. Dat helpt om het overzicht te bewaren.

Transparantie

De centralisatie die TOPdesk biedt, zorgt ook voor meer transparantie. Dankzij duidelijke rolverdeling, weten uw medewerkers bij wie ze terecht kunnen voor bepaalde topics. Ook wanneer er werk moet overgenomen worden tijdens ziekte of vakantie is er beter zicht op status van projecten en de over te nemen taken.

Zwerfvuil sneller opgeruimd

Ook voor TOPdesk is er standaard integratie voorzien met MyCSN en dus het Sluikstortdashboard. Niet alleen kan u meer gestructureerd werken om een stortplek op te ruimen, u kan met de informatie uit de applicatie de analyses van het dashboard voeden om de problematiek aan te pakken.

Lees meer over TOPdesk
Bitnami