MyCSN cloudSmart Cities

Data-ontsluiting: hoe maken we data beschikbaar?

By 11/06/21 No Comments

Met smart city-projecten gebruiken we nieuwe gegevens voor een beter beleid. Door digitale data uit een groeiend aantal bronnen te verzamelen en te analyseren, kunnen steden en gemeenten hun beleid op een meer efficiënte manier voorbereiden, monitoren en bijsturen.

Hoe zetten we die data dan precies in als ondersteuning van een slim beleid? MyCSN biedt een volledige dienstverlening om met gegevens aan de slag te gaan, ongeacht hun bron. Alle gegevens brengen we samen op ons eigen dataplatform waar je alle data op een veilige manier kan opslaan en beheren in de cloud. Zo blijf je ook zelf eigenaar van je data zonder tussenkomst van de grote en vaak buitenlandse cloudbedrijven.

U wilt natuurlijk inzichten verwerven uit uw gegevens. Dat kan door uw data te analyseren en te combineren met gegevens uit andere domeinen en andere bronnen zoals bijvoorbeeld mobiliteit, milieu, nutsvoorzieningen, afvalverwerking, economie en meer. Hoe u die inzichten deelt met inwoners, uw beleid ermee ondersteunt of ze inzet om slimme toepassingen te maken, dat noemen we data-ontsluiting.

Wat is die data-ontsluiting dan precies, hoe werkt dit en welke mogelijkheden bestaan er? We overlopen het even.

Soorten data

Voor we het hebben over hoe we data ontsluiten, is het interessant om te weten waar de data vandaan komen en welke soorten er zijn. Op het MyCSN dataplatform komen heel wat soorten data samen.

Ten eerste zijn er de meetgegevens uit het zogenaamde Internet of Things. Dat zijn data die worden verzameld in het publieke domein, zoals bijvoorbeeld sensoren in lichtmasten of meetapparatuur in andere infrastructuur.
Een ander soort data zijn gegevens uit interne toepassingen van besturen, organisaties en bedrijven die zij beschikbaar kunnen stellen op het MyCSN dataplatform. Dat gebeurt steeds op basis van goede afspraken en met respect voor de richtlijnen rond gegevensbescherming. Denk bijvoorbeeld aan de realtime bezetting in commerciële parkeergarages.

Eenmaal de gegevens op het MyCSN dataplatform staan, kan het bestuur of de organisatie die ze aanbiedt ervoor kiezen om ze constant bij te werken in een zogenaamde datastroom. Andere gebruikers van het platform kunnen zich hier eventueel op abonneren.

Gegevens worden gemeten in de openbare ruimte, door organisaties en bedrijven.

Daarnaast stelt MyCSN andere data ter beschikking. Dat zijn externe, open of aangekochte data die nuttig zijn om toepassingen mee te ontwikkelen. Een voorbeeld van open data is weersinformatie en een voorbeeld van aangekochte data is geanonimiseerde data over het verbruik van wind- en zonne-energie of mobiliteitsdata van Be-mobile.

Deze soorten data zijn allemaal op één centrale plaats beschikbaar: het MyCSN dataplatform. Hoe gebruiken we die data in de praktijk?

De smart city dashboards zijn online altijd en overal toegankelijk voor de gemachtigde gebruikers.

1. Slimme, eigen toepassingen

Je kan gegevens gebruiken om een toepassing aan te sturen. Als startpunt kan je bijvoorbeeld meten hoeveel verkeer er voorbijrijdt op bepaalde punten in de stad en dit combineren met hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is. Wil je als bestuur dan inzetten op verminderde uitstoot of meer verkeersveiligheid op het moment dat de kinderen naar school gaan? Op die manier ontstaan ideeën voor slimme toepassingen om het beleid te ondersteunen.

MyCSN ondersteunt zulke toepassingen, zoals buck-e. Dat is een app waarmee kinderen beloond worden om met de fiets naar school te gaan en ouders kunnen zien wat de impact hiervan is op ecologie en verkeersveiligheid.

2. Visualisatie

Er bestaan verschillende tools om op een snelle manier de ruwe data te bekijken in begrijpbare grafieken en beelden. Grafana is zo’n visualisatietool waarmee je snel duidelijke informatie uit ruwe gegevens kan halen. Deze applicaties zijn beschikbaar voor de gebruikers van het MyCSN dataplatform en bieden visuele inzichten zoals heatmaps en taartgrafieken. Ook dit is een vorm van data-ontsluiting.

3. Smart City Dashboard

Het MyCSN dataplatform biedt een eigen portaal voor iedere stad of gemeente: het Smart City Dashboard. Daar kan elke stad of gemeente een eigen overzicht creëren op basis van interne data, maar ook met informatie van anderen om gecombineerde inzichten te maken. Door in te loggen op MyCSN kan u uw data in realtime bekijken. Er zijn verschillende inzichten over gegevenssets beschikbaar op het Smart City Dashboard: parkinginformatie, mobiliteit, data over de productie van groene energie en binnenkort ook over sluikstorten.

Naast realtime informatie zijn er ook historische grafieken van de gehele gemeten periode zodat u vergelijkingen kan maken om evoluties te zien. Wordt er meer of minder hernieuwbare energie geproduceerd? Hoe druk is het nu in de stad en zijn er piekmomenten? Met vergelijkingen als deze kan u beleidsinformatie vergaren die u kan inzetten om een slim beleid te ondersteunen. MyCSN maakt dit portaal met verschillende standaarddashboards beschikbaar voor alle steden en gemeenten die klant zijn. Daarnaast bieden we op aanvraag ook inzichten op maat aan.

4. Het MyCSN Dashboard met standaardtoepassingen

Op het MyCSN Dashboard kunnen steden en gemeenten de standaardtoepassingen van MyCSN in actie zien. Bestaande toepassingen zoals Hydroscan overstromingsvoorspelling, Cambio deelauto’s, buck-e voor veiliger en ecologisch verkeer kan u realtime in de gaten houden voor uw stad of gemeente.

Elke gegevensstroom die u beheert, kan u met het MyCSN Dashboard visualiseren op een overzichtelijke en toegankelijke manier. Ook hier kan u vergelijkingen maken met verschillende periodes of de data opsplitsen per zone.

5. Data als commerciële informatie

Vanuit het MyCSN dataplatform kunnen steden en gemeenten hun data commercieel ter beschikking stellen voor derde partijen. Dat gebeurt via de toepassing databroker.global. Zo kunnen data-afnemers zoals ontwikkelaars van toepassingen een contract aanvragen om aan een afgesproken bedrag anonieme data te verkrijgen van de stad of gemeente. Een stad die bijvoorbeeld zelf parkinginformatie opmeet en analyseert, zou die kunnen verkopen aan applicaties voor mobiliteit of parkeerfaciliteiten.

Ook het commerciële proces is volledig geautomatiseerd om het delen van data toegankelijk te maken voor alle steden en gemeenten op het MyCSN dataplatform. Zo blijven alle handelingen met uw data gecentraliseerd, veilig en overzichtelijk.

6. Vlaams Open Data Portaal

Met een eigen stad app hebben burgers diensten en informatie over de stad of gemeente in hun broekzak.

Een ander soort data-ontsluiting is via het Vlaams Open Data Portaal, de centrale vindplaats voor open data van overheden in Vlaanderen. Iedere gebruiker van het MyCSN dataplatform heeft rechtstreeks toegang tot het Open Data Portaal. U kan er ook zelf uw open data beschikbaar stellen en up-to-date houden.

Open data delen is een waardevolle bron om gecombineerde inzichten te maken. Bepaalde data die gemeten worden in de openbare ruimte zijn per definitie open en moeten dus beschikbaar zijn voor het publiek. Door dit via het MyCSN dataplatform te doen, vermijdt u dat u voor deze data aparte opslag en beheer moet verzorgen.

7. Eigen open data-portaal

Als bestuur kan je ook zelf een portaal opzetten om open data ter beschikking te stellen aan anderen. MyCSN stelt open data-portalen ter beschikking aan de steden en gemeenten.

Dat verloopt meestal via CKAN, een online tool waarmee een bestuur een portaal kan maken en aanpassen zodat ze zelf hun open data kunnen beheren. Andere tools om open data te delen, zijn Metabase of Open Data Soft. Ook deze tools laten toe dat steden en gemeenten zelf instaan voor het beheer van hun open data.

Dit is hoe een digitaal bord eruit kan zien in de openbare ruimte.

8. Digitale borden

Digitale borden zijn een handige manier om de inzichten uit data te gebruiken als informatie voor de inwoners. Deze schermen kan u op publieke plaatsen zetten, zoals bijvoorbeeld het treinstation, de markt, de bibliotheek of het stedelijke zwembad. De inhoud van de schermen kan de stad of gemeente zelf bepalen, alle toepassingen die ze gebruiken via MyCSN kunnen we visualiseren. Zo delen steden en gemeenten op eenvoudige manier de data die ze op het Smart City Dashboard beheren.

Aan het station Antwerpen-Centraal op de Rooseveltplaats staat bijvoorbeeld een digitaal bord waar reizigers in realtime kunnen volgen waar en wanneer hun bus of tram aankomt, voor een vlotte verbinding. In Lommel kunnen voorbijgangers op digitale borden zien hoeveel groene stroom er geproduceerd wordt in de regio en of ze meer of minder stroom verbruiken dan omringende gemeenten.

9. Onze Stad App

Een tweede manier om de gegevens van op de Smart City Dashboard te delen met de burgers is de Onze Stad App. De mobiele toepassing draagt steeds de naam van de stad of gemeente zelf en kan volledig gepersonaliseerd worden om bij de stadsmarketing te passen. Burgers hebben met een app alle informatie en toepassingen van de stad of gemeente in hun broekzak.

De levensloop van data

Van ruwe data tot bruikbare informatie; gegevens kennen een levensloop. Dat vatten we even samen: van zodra een stad of gemeente iets gaat meten, ontstaat er data. Die ruwe gegevens vertellen nog niet veel, maar na analyse krijgen we meer inzicht in wat er precies gemeten werd.

Daarna kunnen we data fuseren of combineren met andere data, wat zorgt voor meer verhelderende overzichten en informatie over concrete zaken. Om die reden kan data delen en commercieel ter beschikking stellen interessant zijn.

We bespraken ook dat er verschillende soorten data bestaan. Om ervoor te zorgen dat we data kunnen combineren, delen en kunnen blijven gebruiken, uniformiseren we alle data. MyCSN zorgt ervoor dat alle data op het dataplatform voldoen aan de standaarden die Vlaanderen aanbeveelt en zelf gebruikt.

Om vervolgens de data goed te begrijpen, is visualisatie in applicaties of dashboards essentieel. Hoe meer data er is en hoe langer de gemeten periode, hoe meer we in staat zijn om vergelijkingen en voorspellingen te maken.
Data wordt dus steeds interessanter en waardevoller. Zo stijgt de waarde op commercieel gebied en uiteraard als beleidshefboom.

Omdat al deze stappen op het MyCSN dataplatform gecentraliseerd verlopen, behoudt u de controle en het overzicht over uw data. We kunnen samen bouwen aan uw smart city-project.

Bitnami