MyCSN cloud

MyCSN zet gegevens centraal in Smartville

By 19/01/21 No Comments

Smartville is een nieuw samenwerkingsverband om steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brusselse gewest te helpen ontwikkelen tot slimme regio’s. De maatschap Smartville bestaat uit de IT-ondernemingen Cegeka, Cipal Schaubroeck, Crescent en Belfius dochter The Studio, alle vier smart city-specialisten voor lokale besturen. MyCSN is onderaannemer van de hierboven vermelde ondernemingen en staat de facto centraal als dataplatform voor alle smart city-toepassingen.

Het samenwerkingsverband Smartville won heel recent de ‘raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving’ van Cipal DV.

Smartville helpt steden en gemeenten inzichten te verwerven om beleidskeuzes op te stellen, te verifiëren of bij te sturen.

Smartville helpt steden en gemeenten om zich te ontwikkelen tot slimme stad of gemeente door pasklare oplossingen aan te bieden waarmee ze kunnen digitaliseren. Daardoor verkrijgen steden en gemeenten ook inzichten om hun beleidskeuzes op te stellen, te verifiëren of bij te sturen.

Het grote voordeel van een samenwerkingsverband als Smartville is dat kennis over verschillende technologieën en domeinen al gecombineerd is. De projecten die steden en gemeenten via Smartville opstarten, zorgen veel sneller voor een voelbare verbetering van bijvoorbeeld mobiliteit, verkeersveiligheid, milieu of economie. Alle steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel kunnen zich hiervoor inschrijven.

Smart-city toepassingen maken het leven in de stad aangenamer op concrete manieren.

Aankoopcentrale voor smart city-projecten

Met deze nieuwe raamovereenkomst biedt Cipal DV aan steden en gemeenten een aankoopcentrale aan voor smart city-projecten. Software, hardware en diensten van verschillende aanbieders worden nu heel vlot toegankelijk voor lokale besturen omdat ze niet telkens vanaf nul aan een lastenboek moeten werken. De aanbieders zijn dus Cegeka, Cipal Schaubroeck, Crescent en The Studio, samen met een selectie strategische partners, waaronder MyCSN, zoals reeds vermeld.

De raamovereenkomst draagt bij tot een coherent smart city beleid met een open dataplatform. Het open dataplatform betekent dat de opdrachtnemer geen vendor lock-in kan riskeren en dat andere aanbieders van relevante diensten ook toegang hebben. De opdrachtnemer ondersteunt dus de open data- en informatiemanagementstrategie van de deelnemende besturen. Dit stimuleert innovatie omdat concrete use cases niet als zgn. “silo-oplossing”, of los van elkaar, tot stand komen.

Smartville biedt kant-en-klare toepassingen aan, totaalpakketten waarmee een slimme gemeente meteen aan de slag kan. Smartville levert ook de aparte bouwblokken, zoals sensoren en andere meetinstrumenten, een verwerkingsplatform van de gegevens, dashboards en analysetools. MyCSN is de data-verkeerswisselaar en zorgt ervoor dat data samenkomt op het dataplatform en dan terechtkomt bij de slimme toepassingen. Smartville heeft dus als doel om vanaf het begin een reële en operationele oplossing aan te leveren, concreet door de aanlevering van de volgende componenten:

  • Een open data platform, of verkeerswisselaar, inclusief visualisatie van gegevensanalyses zoals een smart-city dashboard: Deze rol vult myCSN in.
  • Een (blockchain)platform voor incentivering gekoppeld aan een e-money licentie
  • Een platform voor invordering en handhaving inclusief ondersteuning van GAS boetes voor overheden

Dit vereenvoudigt de stap naar een moderner beleid en zorgt ervoor dat steden en gemeenten meteen aan de slag kunnen met hun digitale gegevens, zoals bijvoorbeeld voor:

  • Verkeersveiligheid en verbetering van de luchtkwaliteit door kinderen te stimuleren met de fiets naar school te gaan
  • Multifunctionele verlichtingspalen genereren inkomsten door diensten faciliteren zoals luchtkwaliteit meten
  • Verkeersgeleiding waarbij slimme camera’s het opvolgen van richtlijnen registreren of handhaving ondersteunen
  • Afvalbeheer door de inwoners bewust te maken van verbruik en te belonen voor prestaties
  • Lokale handel stimuleren met cadeaubonnen en loyalty-programma’s
  • Realtime bijsturen van beleid met een dashboard met gegevens over de stad of gemeente
  • Onze Stad App: een app van de stad als dienstenportaal voor burgers en lokale ondernemingen

MyCSN inkopen via Smartville

Via Smartville is het ook mogelijk om met minimaal administratief voorbereidend werk de producten en diensten van MyCSN in te kopen. Steden en gemeenten die intekenen op het Smartville initiatief van Cipal DV kunnen beroep doen op de diensten van MyCSN zonder een bestek uit te schrijven.

Bekijk hier het persbericht van Cipal DV.

Wat doet myCSN?

MyCSN zet gegevens centraal in het beleid. Het dataplatform van MyCSN haalt gegevens van databronnen, sensoren en andere meetapparatuur binnen, zodat alle gegevens centraal komen. Op basis van die gegevens zorgt MyCSN voor analyses en dashboards die steden en gemeenten helpen om een duurzaam beleid te ontwikkelen.

 

De analyses, dashboards, rapporten en integraties die MyCSN ontwikkelt, zijn voor iedereen beschikbaar, zo bouwen we samen meer en meer kennis op over domeinen heen. Op die manier werkt myCSN als intelligente data-verkeerswisselaar: alle gegevens worden gecentraliseerd op het dataplatform en komen daarna bij de juiste bestemming of toepassing terecht.
 
MyCSN wil dat iedere partij controle over eigen gegevens behoudt, tenzij expliciet anders afgesproken. Het belangrijkste doel is om privacy en gegevensbescherming verzekeren. MyCSN is een Data Kluis en waakt er ook over dat steden en gemeenten eigenaar blijven van hun gegevens. Tot slot zijn de producten en diensten van MyCSN altijd gebaseerd op Vlaamse en Europese standaarden voor smart-city projecten.

Bitnami