Een slimme stad of gemeente vraagt om een slimme cloud die gegevens, sensoren en applicaties samenbrengt. Met onze myCSN-cloud kunt u heel eenvoudig gegevens verzamelen uit sensoren en allerlei databases over departementen en domeinen heen. Deze gaan dan in realtime naar de juiste ontvanger: een andere applicatie, een externe partij, uw dashboards, enzovoort. Al uw gegevens worden versleuteld, blijven van u en dankzij de opzet van onze cloud garanderen we dat het niet stilvalt.

Waarom kiest u beter voor de myCSN-cloud?

Alles in realtime

Met een gegarandeerde capaciteit om 500.000 berichten per seconde te verwerken – dat is meer dan genoeg om alle straatlichten in België gelijktijdig aan te sturen – heeft de myCSN-cloud de kracht om al uw gegevens onmiddellijk te verwerken. Uw sensoren en databases sturen informatie naar de cloud, waarna u die meteen kan gebruiken in analysetools, dashboards of andere applicaties. Uw slimme stad of gemeente draait altijd op de meest correcte en recente informatie.

Gegevens zijn van u

De gegevens zijn van u

Al uw gegevens blijven binnen de EU en blijven uw eigendom. Uw gegevens zijn altijd afgeschermd van onze andere klanten tenzij u expliciet vraagt om anderen toegang te geven tot bepaalde gegevenssets. Onze cloud is bovendien versleuteld met de laatste technologieën. Zo bent u niet alleen zeker dat uw gegevens veilig gestockeerd zijn, maar dat ook de gegevensstromen van en naar de myCSN-cloud beveiligd zijn.

Gaat niet plat

De myCSN-cloud is gebouwd om niet stil te vallen. We gebruiken bewezen container-technologie die de stabiliteit verbetert. Bovendien automatiseerden we het beheer maximaal zodat onze cloud zo goed als zelfherstellend is. Omdat we met realtime gegevens en cloud-onafhankelijk werken, kunnen we bij een mogelijk complete uitval bij onze provider onze hele cloud op minder dan 40 minuten terug online krijgen.

Eén plaats voor uw data

Eén plaats voor uw data

Op de myCSN-cloud verzamelen we al uw smart city-gegevens over alle departementen heen. Dus, geen aparte omgeving voor uw mobiliteitsgegevens, uw milieudata, uw energiegebruik, enzovoort. U verbindt gegevens uit verschillende domeinen en analyseert ze samen voor diepgaandere inzichten over uw stad of gemeente. Zo kan u niet alleen de impact van een wijziging in het stratenplan op de mobiliteit simuleren, bijvoorbeeld, maar meteen het effect daarvan voorspellen op de luchtkwaliteit.

Betaalbaar voor iedereen

Betaalbaar voor iedereen

We investeerden om de myCSN-cloud te laten werken met zoveel mogelijk openbrontoepassingen. Zo zijn we niet afhankelijk van grote technologiebedrijven en kunnen we de kost laag houden. U heeft dus geen gigantisch IT-budget nodig om uw stad of gemeente slim te maken en een betere en modernere dienstverlening te bieden aan uw burgers. MyCSN is betaalbaar voor de grootste stad en de kleinste gemeente.

Uw gegevens als bron van inkomsten?

De gegevens die u verzamelt uit sensoren en de dagelijkse werking van uw stad of gemeente zijn niet alleen interessant voor u. Ook voor anderen die bijvoorbeeld aan een mobiliteitsapplicatie werken, kunnen gegevens van uw parkeergarages van nut zijn.

Uw gegevens kan u publiek beschikbaar maken of u kan ze doorverkopen. In beide gevallen zorgen wij ervoor dat uw gegevens veilig tot bij de juiste bestemmeling geraken. Wilt u er een verdienmodel aan koppelen via een abonnementsformule of een eenmalige aankoop, dan helpen we u met de overeenkomst. Bovendien waken we over de toegangsrechten uit de overeenkomst en blokkeren we de gegevenstoegang waar nodig.

Data Broker

Op myCSN komt een marktplaats waar ontwikkelaars kunnen zoeken naar de gegevens die ze nodig hebben voor hun applicatie. Steden of gemeenten kunnen zonder zorgen hun gegevens via onze marktplaats aanbieden, want het beheer wordt volledig door ons opgenomen. Zie het als een app store voor uw gegevens, waarmee u innovatie stimuleert. Binnenkort zullen we niet alleen de brongegevens aanbieden, maar ook de gegevensanalyses.

Alle beslissingen hierover neemt u zelf, zodat u zeker weet dat uw gegevens niet in de verkeerde handen terecht komen, dat de privacy van uw burgers wettelijk beschermd is en dat u altijd de eigenaar blijft van uw gegevens.

Contacteer ons nu om een verdienmodel voor uw gegevens op te zetten →

myCSN, de hub van uw smart city

Nog al te vaak wordt bij smart city-projecten te weinig samengewerkt. Het milieudepartement heeft zijn sensoren en applicaties, de mobiliteitsafdeling ook. Voor een andere afdeling geldt hetzelfde en er is weinig tot geen uitwisseling. Nochtans zijn er heel wat voordelen aan de krachten te bundelen. MyCSN streeft ernaar om alles samen te brengen. Onze cloud is erop voorzien om alle gegevens te verzamelen over departementen en domeinen heen. Het combineren van gegevens leidt tot nieuwe patronen en inzichten.

Verlaag uw kosten

Door al uw gegevens centraal te verzamelen, drukt ook u de kost van uw innovatie. U moet bijvoorbeeld geen afzonderlijke camera voorzien per project. Eén toestel kan gegevens leveren voor iedereen die ze nodig heeft. Zo beperkt u wildgroei en het aantal gebruikte toestellen, waardoor u een kleiner budget nodig heeft om uw stad of gemeente slimmer te maken.

Uw thuisbasis

De myCSN-cloud is er niet alleen voor uw gegevens. Ook uw smart city-applicaties vinden er hun thuis. Ontwikkelaars die software voor slimme steden maken, kunnen bij ons terecht voor de hosting ervan. Dat maakt van myCSN een end-to-end smart city-platform voor steden en gemeenten: een plek voor al uw gegevens en al uw applicaties om ze nuttig in te zetten voor de burger, bedrijven en bezoekers.