MyCSN cloudSmart Cities

Digitopia: data visualiseren om te communiceren met burgers

By 19/11/21 No Comments


Zeg niet zomaar schermen of digitale borden, want het concept van Digitopia omvat veel meer. Steden en gemeenten willen een concreet plan hoe ze burgers vlot en correct kunnen informeren en dat is wat Digitopia doet. Die visie leverde hen ook een aanbesteding op om Limburgse steden en gemeenten te voorzien van digital signage.

Inhoud

Narrowcasting in steden en gemeenten


Jan Bussels, CEO en oprichter van Digitopia, vertelt: “Een digitaal bord of scherm is op zichzelf niet heel bijzonder. Onze aanpak is echter innovatief en creatief omdat we bestaande mogelijkheden op een betere manier inzetten. Het doel is dat steden en gemeenten hun burgers op de meest efficiënte manier informeren. Daarvoor moeten we digitale schermen op de juiste plek plaatsen, de boodschap duidelijk en met een goede timing weergeven en mee laten aansluiten bij andere vormen van communicatie. We noemen het digital signage of narrowcasting. Dat vat het eigenlijk wel samen: in tegenstelling tot broadcasting is het doel om de verfijnde doelgroep onmiddellijk te bereiken op een zinvolle manier.”

Mensen willen op de hoogte blijven van updates en relevante informatie over bijvoorbeeld mobiliteit. Dat biedt hen de flexibiliteit waar we inmiddels als maatschappij aan gewend zijn.

Centrale info efficiënt verspreiden


Momenteel loopt een project waarbij Digitopia zo’n 20 deelnemende besturen van de Limburgse intercommunale s-Lim voorziet van ruim 200 digitale borden, plus alle achterliggende software en integraties. “We hebben toegang tot alle datastromen om interessante info op de borden te tonen”, legt Jan uit. “MyCSN is de centrale gegevensverwerker van s-Lim, dus alle data stroomt door één punt. Zo kunnen we informatie combineren en op verschillende plekken tegelijkertijd delen.”

“In tegenstelling tot broadcasting is ons doel om de verfijnde doelgroep onmiddellijk te bereiken op een zinvolle manier.”

“Er ligt een zekere kracht in centrale informatie snel naar verbonden schermen zenden”, vertelt Jan. “We werken bijvoorbeeld samen met Child Focus en zij kunnen bij dringende zaken snel en efficiënt berichten weergeven op borden in verschillende steden en gemeenten in de regio in kwestie. Een ander voorbeeld is dat we informatie konden verspreiden over de nationale vaccinatiecampagne. We delen zeer belangrijke informatie snel en op een kostenefficiënte manier.”

Van busregeling tot breaking news


Wat op de digitale borden komt en waar ze staan, bepalen de steden en gemeenten ook zelf. Jan Bussels: “We bekijken het samen vanuit het perspectief van de burger. We zijn altijd online via onze smartphone, tot we ons begeven in de publieke ruimte. Wanneer we onderweg zijn, valt die verbondenheid vaak weg. Mensen willen op de hoogte blijven van updates en relevante informatie over bijvoorbeeld mobiliteit. Dat biedt hen de flexibiliteit waar we inmiddels als maatschappij aan gewend zijn.”

“Mobiliteit is vaak het eerste waar we aan denken, maar er zijn natuurlijk meer thema’s die leven in steden en gemeenten. Denk aan informatie over culturele evenementen of feesten van verenigingen, promotie voor lokale handelaars, veiligheidsmeldingen, enzovoort”, gaat Jan verder.

“MyCSN is de centrale gegevensverwerker van s-Lim, dus alle data stroomt door één punt. Zo kunnen we informatie combineren en op verschillende plekken tegelijkertijd delen.”

Een communicatiestrategie voor steden en gemeenten


“Digital signage is een waardevolle aanvulling van een lokale of regionale communicatiestrategie. Hoe uniformer de boodschap, hoe duidelijker voor de burgers. Let wel, dit gaat alleen op wanneer die is aangepast aan het medium.” Jan Bussels vult aan: “Passanten blijven gemiddeld niet langer dan 10 seconden voor een bord staan, daarom visualiseren en timen wij de boodschappen voor het beste resultaat.”

Communicatie als één geheel


Bussels: “We zien dat communicatie naar de burger steeds meer gecentraliseerd, digitaal en informatief moet zijn. Steden en gemeenten zijn alsmaar meer bezig met het opzetten van een gestructureerde communicatiestrategie. Het samenwerkingsverband Smartville speelt daar bijvoorbeeld ook op in.”

Smartville is een maatschap die bestaat uit IT-ondernemingen en smart city-specialisten. Ze wonnen een raamcontract van Cipal, waardoor steden en gemeenten hun smart city-oplossingen kunnen aankopen zonder uitgebreide aanbestedingsprocedure. “Het vergemakkelijkt het proces voor besturen om op een correcte manier een product neer te zetten. Ook hier werken we met MyCSN als centrale datahub. We zorgen er als aanbieders van slimme oplossingen dus voor dat steden en gemeenten toegang hebben tot alle data, kennis en apparatuur om heldere boodschappen uit te sturen.”

 

Bitnami